OMT, Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk Manuell Terapi, OMT är ett internationellt specialistområde inom Fysioterapi för omhändertagande av akuta och mer långvariga besvär och skador i kroppens leder, muskler och nerver. En OMT-Fysioterapeut utför ett grundligt patientsamtal för att komma fram till en preliminär diagnos och går sedan vidare med en specifik kroppsundersökning där neurologiska och ortopediska tester utförs. Utifrån patientsamtal och undersökning (samt övriga tidigare genomföra undersökningar ex. röntgen) ställs en behandlingsdiagnos. Behandlingen kan innefatta specifika rehabövningar, olika former av manuell terapi (manipulation, mobilisering, muskeltöjning, nervmobilisering) samt alltid information och undervisning gällande orsak, prognos och förebyggande åtgärder. OMT-utbildningen bedrivs idag som ett fyrårigt halvtids masterprogram på universitetet, för specialistkompetens krävs ytterliggare fördjupnning. Det finns även privata OMT-utbildningar dessa kallas då steg 1, 2 och 3. Samtliga Fysioterapeuter på mottagningen har vidareutbildning i OMT och flertalet av oss har arbetat med handledning och utbildning i OMT.  

OMT - Fysioterapi är ofta effektivt vid: Specifika ej generaliserade besvär i nacke och rygg, dvs en relativt välokalierad rörelsesmärta, värk, och/eller stelhet med eller utan utstrålande symtom i huvud, armar eller ben. Huvudvärk, Rörelsesmärta, värk och stelhet i axlar. Belastningsrelaterade besvär i eller runt fötter, knän, höfter, armbågar och händer.  

Ultraljuds-
diagnostik                

Leder, muskler, senor, slemsäckar m.m kan visualiseras med hög upplösning i värkande fötter, hälsenor, knän, höfter, axlar, armbågar.  Ultraljud har dock inget värde vid nack- och ryggbesvär.  Fördelar med ultraljud  jämfört med exempelvis magnetkamera är att det finns inga kontraindikationer, inga bieffekter och undersökningen kan utföras dynamiskt dvs under rörelse. Undersökningen går snabbt och patienten kan få svar direkt och den innebär inget obehag för patienten.

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik är en bra undersökningsmetod vid: alla former av axelbesvär, smärttillstånd i armbåge, besvär och skador i höft-, knä eller mjukdelsskador fot. 

Ortopedi & Idrottsmedicin 
Fysioterapeuter specialiserade inom ortopedi bedömer, utreder och behandlar patienter i alla åldersgrupper med smärta, skador och/eller sjukdomar i rörelsesystemet, efter kirurgiska ingrepp och olycksfall, vid belastnings- eller degenerativa sjukdomar samt vid medfödda eller förvärvade deformiteter. Ortopedispecialisten arbetar även preventivt. 

Specialistområdet fysisk aktivitet och idrottsmedicin innefattar kunskap om att utreda, vägleda, behandla och rehabilitera motionärer och idrottsutövare på olika nivå i alla åldrar, att understödja och anpassa fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionshinder samt kunskapen om tillämpning av fysisk aktivitet och träning som del av rehabiliteringen efter skada och sjukdom. Specialisten har kunskap om aktivitetens betydelse för att förebygga ohälsa samt rörelsens förmåga att bidra till förbättrad hälsa vid nedsatt funktion eller sjukdom. Vidare inbegriper det kunskap om primärprevention, det vill säga om hur det genom specifik träning går att förebygga skador. 

Stötvågs-behandling

Stötvågsbehandling är en behandling där ljudvågor med ett givet tryck och frekvens stimulerar ytlig eller djupare liggande vävnad, vilket kan lindra smärta eller stimulera läkningsprocessen.
Stötvågsbehandling används exempelvis vid: 
Plantarfascit ("Hälsporre"), Kalkaxel, Tennisarmbåge (Lateral epikondylit). Hopparknä, Hälseneinflammation (Akillestendinos) ellerTrokanterit

Privatvård

Leg. Kiroraktor Eva Kramp

Som kiropraktor är man specialicerad på rörelseapparaten och att behandla symtom och störningar i skelett-, muskel- och nervsystemet.  Frikort och landstingstaxa gäller ej vid besök hos kiropraktor.

Turebergsvägen 5 - 191 47 Sollentuna
08-51102250 - info@fysioterapisollentuna.se