Remittenter

Remiss ultraljud

Vill du som är fysioterapeut, läkare eller annan vårdgivare ha en ultraljuds undersöknijng av höft, knä, fot, axel, armbåge eller hand. Skriv in patientens och dina egna kontaktuppgifter och din frågeställning så kontaktar vi patienten, remisssvar skickas sedan direkt efter utförd undersökning.
Obs! Utelämna personnummer. 
Exempelvis: patient med axelbesvär, Karin, 0731111111, mvh Doktor Läkarson, Husläkeriet VC, Storagatan 111

Hänvisning till Fysioterapeut

Vill du som fysioterapeut, läkare eller annan vårdgivare hänvisa en patient skriv gärna ut infobladet nedan och ge till patienten som sedan själv kan boka tid. Vill du ha hjälp med något mer specifikt exempelvis bedömningar, skriv en kort pappersremiss med din frågeställning. 

Turebergsvägen 5 - 191 47 Sollentuna
08-51102250- info@fysioterapisollentuna.se